Cortex-M7

پردازنده Arm Cortex-M7 بالاترین عملکرد را در خانواده Cortex-M دارد که در سال 2014 ارائه گردید و امکان طراحی MCU ها و SoC های پیچیده را فراهم کرد و از ویژگی های آن هم می توان به باس 64 بیتی اشاره نمود. مدل دیگر از این خانواده  Arm Cortex-M7F می باشد که از واحد FPU برخوردار می باشد.

 

 

ویژگی ها

 

 

سطوح پردازشی

شمای داخلی پردازنده

 

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

شرح کلمات اختصاری