Cortex M55

این کرتکس که در سال 2020 اراده گردید کاملا قابل سنتز می باشد و از M‑profile Vector Extension (MVE) پشتیبانی می کند ، همچنین به عنوان Arm Helium technology نیز شناخته می شود.مصرف مناسب انرژی همراه با قابلیت های DSP ، machine learning (ML) عملکرد محاسباتی بالا را در عملیات اسکالر و برداری با مصرف انرژی پایین از ویژگی های این خانواده است.

ویژگی ها

سطوح پردازشی

 

شمای داخلی پردازنده

 

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

 

 

شرح کلمات اختصاری