Cortex-M4

Cortex M4 در سال 2010 ارائه گردید که همان کرتکس M3 می باشد بعلاوه دستورالعمل های DSP و نوع دیگر آن که واحد FPU هم به آن اضافه شده است با نام  Cortex-M4F شناخته می شود.

 

Cortex-M4-1

 

ویژگی ها

Cortex-M4

سطوح پردازشی

Cortex-M4

 

شمای داخلی پردازنده

 

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

 

Cortex-M4

شرح کلمات اختصاری