Cortex-M33

پردازنده Arm Cortex-M33 یک چیزی قاطی از M4 و M23 هستند که حدود 20 درصد عملکرد بهتری نسبت به M4 دارد و در سال 2016 ارائه گردید.این کرتکس از فابلیت های FPU ، DSP ، TrustZone و ACI بهره می برد.

 

Cortex-M33-1

ویژگی ها

 

Cortex-M33-2

سطوح پردازشی

 

Cortex-M33-3

شمای داخلی پردازنده

Cortex-M33-4

 

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

 

Cortex-M33-5

 

شرح کلمات اختصاری

 

Cortex-M33-6

 

Cortex-M33-7