Cortex-M23

Cortex-M23 که در سال 2016 معرفی گردید بسیار فشرده و با امکانات زیادی بود که بسیار در صنعت ioT و جاهایی که امنیت یک امر ضروری است مورد استفاده قرار گرفت ، داشتن ویژگی TrustZone لایه های امنیتی سخت افزاری را برای این سری ها فراهم کرده است، این خانواده شبیه به Cortex-M0+ است بعلاوه integer divide instructions و TrustZone.

 

 

ویژگی ها

 

سطوح پردازشی

 

شمای داخلی پردازنده

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

 

 

شرح کلمات اختصاری