Cortex-M0

Cortex-M0 یکی از کوچکترین و کم مساحت ترین سطح سیلیکونی را به خود اختصاص داده است و دارای مصرف بسیار پایینی می باشد که می توان با پرداخت هزینه یک تراشه 8 بیتی از یک تراشه 32 بیتی همراه با مزایا و امکانات آن استفاده نمود،این کرتکس در سال 2009 ارائه گردید.

Cortex-M0-1

 

ویژگی های Cortex-M به شرح زیر می باشد:

معماری پردازنده Armv6-M
نوع گذرگاه داده ( Bus Interface ) فون نیومن – AMBA 3 AHB-Lite
مجوعه دستورالعمل های معماری پشتیبانی شده ( ISA-Instruction Set Architecture) Thumb
تعداد مرحله پردازش ( Pipeline ) سه مرحله ای
تایمر سیستم ( SysTick timer ) انتخابی ( 24 بیت )
وقفه ( Interrupt ) NVIC ، 1 تا 32 وقفه خارجی ، یک NMI ، 4 سطح اولویت بندی
پشتیبانی از حالت توان پایین ( Low Power ) Sleep

Deep Sleep

WFI

WFE

Sleep-On-Exit Capability

پروگرام ( Debug ) JTAG

Serial Wire

پکیج مرجع طراحی Corstone-101
مدل نمونه سازی ARM Virtual Hardware

اجزای پردازنده

 

Cortex-M0-2

 

سطوح پردازشی پردازنده

Cortex-M0-3

 

ارتباط واحد های داخلی

Cortex-M0-4

دستورالعمل های ورژن های مختلف Arm و Cortex های مختلف

 

Cortex-M0-5

شرح کلمات اختصاری

Cortex-M0-6